Etwinning: Girişimciliğe İlk Adım / First Step Into Entrepreneurship

 Eğitim Bakanlığı müfredat programında yer alan girişimcilik becerilerini kazandırma üzerine geliştirilen bir projedir. Projemiz 10-14 yaş aralığında öğrencileri kapsamaktadır. Öğrencilerimizin işbirlikli çalışan, problem çözen ,risk alan, bilgiyi güncel hayata entegre eden, parçaları farklı birleştiren,rekabet eden, takım çalışması yapan, yaratıcı düşünen, özgün tasarım geliştiren bireyler olmaları hedeflenmektedir. Ülkemizin dört farkli ilinden öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla yürüttüğümüz…