kulturokullari-dogu-kampusu

KÜLTÜR AYRICALIKLARININ FARKINA VARIN

Kültür Eğitim Kurumları’nda Eğitim

Özel Kültür Eğitim Kurumları, çocuklarımızı yarınlara, sosyal ve akademik alanlarda tam donanımlı hazırlayacak, ufuklarını genişletecek bireyler yetiştirmek üzere; ülkemizin eğitim ordusuna 1973 yılında katılmıştır.

Anaokulundan itibaren öğrencilerimizin kapasite ve potansiyellerini ölçerek verimli bir eğitim ve öğretim süreci kurguluyoruz.

Tüm öğrencilerimizin teknoloji tabanlı gelişimlerini sağlamak için Anaokulundan başlayarak uygulamalı kodlama eğitimi veriyoruz.

Bu sayede öğrencilerimizin bilişim ve kodlama alanında kendilerini geliştirebilecekleri temel yetkinlikleri edinmelerini sağlıyoruz.

Çağımızın en önemli gereksinimlerinden olan yabancı dil konusunda da alanında yetkin ekibimizle birlikte başarılı çalışmalar yapıyoruz. Anaokulu döneminde 14 saat olan İngilizce ders saati sayesinde öğrencilerimizin yabancı dil alt yapısını sağlam temeller üzerine oturtuyoruz. Aynı zamanda oyun tabanlı Picaro programı yardımıyla her öğrencimiz günde 20 dakika boyunca yabancı dil alt yapısını geliştirme imkânı elde ediyor.

Kurum olarak öğrencilerimizi çok yönlü geliştirmeye özen gösteriyor ve onların bireysel yeteneklerini keşfetmesine ve geliştirmesine olanak sağlıyoruz. Bu kapsamda okulumuzda anaokulu sıralarından itibaren tüm öğrencilerimize piyano, keman ve gitar eğitimi veriyoruz. Sportif alanlarda da öğrencilerimizi destekliyoruz ve bu kapsamda her öğrencimizin yüzme öğrenmesini sağlıyoruz.

Kültür Okulları olarak öğrencilerimize 3D sınıfında 3 boyutlu ders tekrarı, telafi dersleri, hafta sonu pekiştirme kursları ve birebir soru çözümü gibi alanlarda destek veriyoruz. Öğrencilerimizin kişisel gelişimini desteklemek amacıyla ise “Dört Köşede Okuduğumu Paylaşıyorum”, “Size Bir Haberim Var” “Ben bir yazarım” ve “Değerler” başlıklarıyla da birçok çalışma yapıyoruz. Yine bu kapsamda öğrencilerimizin problem çözme, alternatif oluşturma ve sıra dışı düşünme becerilerini geliştirmek için ‘Akıl Oyunları’ sınıfında satranç, mangala ve Qubitz eğitimleri veriyoruz. Bu çalışmalar sayesinde aynı zamanda öğrencilerimizin matematik alanındaki gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Öğrencilerimizi sosyal ilişkilerinde duyarlı, spor ve sanat alanlarında ise beceri sahibi bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Empati ve işbirliği, bu proje ile amacımız, empati kelimesinin çocuklarımızda sadece bir kelime olarak değil aynı zamanda bu kelimenin can bulabilmesi için gerek kurum içinde gerekse kurum dışında yaptığımız eş duyumsal ziyaretler ile çocuklarımızın karşı tarafı anlayarak paylaştıkları duyguları içselleştirmeleridir.

Akran arabuluculuğu, kurumumuz bünyesinde anaokulu, ilkokul ve ortaokulda sistematik bir şekilde devam eden bu proje ile çocuklarımızın baş etme becerilerini geliştirerek, aralarında yaşanabilecek sorunlara karşı uzlaştırmacı bir tutum sergileyebilmeleri amaçlanmıştır.