e-güvenlik çevrimiçi ortamda güvende kalma ve çocukların internet kullanımının getirdiği çeşitli siber sorunlardan korunması için alınan önlemleri sağlamayı ifade eder. E-Güvenlik ifadesi aynı zamanda “internet güvenliği”, “çevrimiçi güvenlik” veya “web güvenliği” olarak da adlandırılabilir.

e-Güvenlik, dijital dünyada çocukları ve gençleri korumakla ilgilenir ve yeni teknolojileri olumlu yönde kullanmanın önemini vurgular. E-Güvenlik, kısıtlamadan ziyade riskler ve faydalar hakkında eğitimle ilgilidir, böylece çevrimiçi olarak kendimize güvenebiliriz. E-Güvenlik, çocukları hem okul içinde hem de okul dışında daha güvenli çevrimiçi davranışlar geliştirmeleri için destekler.

Okulların e-güvenlik ile yapması gereken, çocukları çeşitli zararlardan korurken, Web teknolojileri aracılığıyla üretken ve yaratıcı sosyal öğrenmeye katılmaları için onları desteklemektir (Sharples, Graber, Harrison ve Logant, 2009)

Pandemi süreciyle öğrenciler çok yoğun bir teknoloji kullanımına maruz kalmıştır. Bu anlamda okulumuzda da elektronik güvenlik konularında akredite olmak elzem hale gelmiştir. Her geçen gün önemi daha iyi kavranan e-Güvenlik kavramı artık dijital ortamda bireysel güvenlikten öteye giderek, kurumların ve ülkelerin politikalarına dahil olmuştur.