Kültür Eğitim Kurumları, kuruluşundan bugüne Bursa kamuoyunda “yarı devlet okulu” olarak anılmaktadır. Bunun sebepleri arasında okulumuzun, öğrencileri arasında sosyal ve ekonomik farklılıkları birbirleri tarafından kıyaslamayı engelleyen hükümler koymasıdır.

Okulumuzdaki ekonomik durumu çok iyi olan öğrencinin, ekonomik durumu daha az olan öğrenciye herhangi bir üstünlüğünü ortaya koyacak tüm faaliyetleri ve ifadeleri kurumumuzca engellenir.

Özellikle küçük yaştaki öğrencilerin sosyal ve ekonomik farklılıkları arkadaşıyla kıyaslaması üzerine anne ve babaya yapılan sorgulama; ailenin yetersizlik hissi, güvensizlik ve isyana davetiye çıkarır.

Okulumuzda tek tip kıyafet uygulanmasının sebebi de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir olarak değerlendirilebilir. Öğrencimizin okula getirdiği tüm materyaller dikkatle takip edilir. Piyasa değeri çok yüksek telefon, saat vb. materyaller ya da öğrenciler arasında eşitsizliği doğuracak tüm veli uygulamaları kurumumuzca istenmediği gibi uygulayan velilerimiz de uyarılır.

Kültür Eğitim Kurumları öğrenciler arasında bireysel farklılıkları bilen ve ona göre davranan bir kurumdur. Öncelikle akademik başarısı çok yüksek öğrenci ile akademik başarısı daha az düzeyde olan öğrenci eşit kabul edilir. Ancak farklı eğitim uygulamalarıyla, başarısı az olan öğrencinin üst seviyelere çıkması sağlanırken akademik başarısı yüksek öğrencinin de başarısını koruması ve kendi seviyesinin üstüne çıkarması sağlanmaya çalışılır.

Seviye farkları, öğrenciler arasında rekabet unsuru oluşturup öğrencilerin motivasyonlarını düşürmesin diye uygulamaların genel sonuçları onlarla paylaşılmaz. Böylece her çocuk için yapılan uygulamanın “kendisine özgü” olduğu hissettirilir ve bu çalışmaya dâhil olmakla “çok zeki ya da zayıf” olduğu hissine kapılmasının önüne geçilir. Aksi takdirde öğrenci, başarısından dolayı kibirlenip rehavete kapılabilir ya da başarısızlığından dolayı daha da olumsuz sonuçlar almaya başlayabilir. Biz her iki durumdaki öğrencimizi de “özel” kabul eder ve potansiyel olarak gerçekleştirebilecekleri en iyi sonucu elde etmeleri için çalışırız.

Okulumuzda okuyan hiçbir öğrenci akademik durumu nedeniyle ötekileştirilemez. Davranış kurallarına uyan, başarı gayret ve çabasını gösteren tüm öğrencilerimiz akademik durumu ne olursa olsun eğitim öğretim gördüğü süre boyunca kurumumuz tarafından ayırt edilmeksizin “özel” görülür