kultur-okul-pdr

Rehberlik; bireyi tanımak onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, çevresine sağlıklı ve dengeli bir uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, ilgili kişilerce yürütülen hizmetlerdir. Rehberliğin eğitimin ruhu olduğuna inanan okulumuz rehberlik servisi ve koç öğretmenlerle çalışmaktadır.

Okulumuz rehberlik etkinlikleri öğrenci merkezlidir. Bu merkez etrafında rehberlik alanında uzman kişiler, yöneticiler, öğretmenler, veliler bulunur. Rehberlik hizmeti bu işbirliği yapıldığı oranda anlam kazanır. Rehberlik, öğrencinin kendi yeteneklerini, ilgilerini, ihtiyaçlarını anlamasına ve böylece kendini çok yönlü tanımasını sağlamaya çalışır. Kendisini iyi tanıyan birey sorunlarının farkındadır.

Rehberlik servisimizin en temeldeki amacı; her öğrenciye ulaşmaktır. Rehberliğe ihtiyacı olan yalnız birkaç “başarısız öğrenci” veya “problemli çocuk” değildir. Çocuğun iyiye, güzele, insanca değerlere yönelmesinde, çevreyle sağlıklı bir iletişim kurmasında, toplumsal koşullara uyum sağlamasında yardım amaçlanmaktadır.

Birey bir bütündür. Gelişme sorumluluğu kendisine aittir. Ancak bu süreç içerisinde yol gösterilmesine yani sizlerin ve bizlerin desteğine ihtiyaç duyacaktır. Öğrenciye yol göstermek onu tanımakla mümkündür. Öğrenciyi tanımak ve onun karşılaştığı sorunlara kendi yeterlilikleri doğrultusunda çözüm bulmasına yardımcı olmak rehberliğin özüdür. Bu bir süreçtir ve profesyonellik gerektirir.

Bursa Kültür Okulları olarak hedefimiz sadece akademik anlamda değil hayatın her alanında başarılı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerimizin her alanda yeterli olabilmesi adına velilerimizle yapacağımız işbirliği önemlidir.

Öğrencilerimize Yönelik Hizmetler

 • Akademik başarı / öğrenmeye ilişkin sorunlar
 • Sosyal uyum
 • Anne-baba-çocuk iletişimi
 • Olumlu davranışlar geliştirme
 • Sınav kaygısı ile baş etme
 • Öfke kontrolü / çatışma çözme becerileri
 • Psikolojik sorunlar
 • Sosyal beceri geliştirme
 • Verimli çalışma yöntemleri
 • Dikkat
 • Öğrenme stilleri
 • Etkili İletişim
 • Değerler Eğitimi
 • Bireysel görüşmeler

Velilerimize Yönelik Hizmetler

 • Öğrencilerle ilgili görüşmeler yapılması
 • Ailelere yönelik bilgilendirici bülten hazırlanması
 • Velilerimizin ihtiyaçlarına uygun seminerler verilmesi

Öğretmenlerimize Yönelik Hizmetler

 • Sınıflarda yapılacak rehberlik çalışmalarına ilişkin bilgilerin sağlanması
 • Desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere gerekli desteğin sağlanması için sınıf öğretmenleriyle iş birliğinin yapılması
 • PSİKOLOJİK DANIŞMAN ÖĞRETMEN
İlkokul Psikolojik Danışmanlık Birimi