kultur-sosyal-klinıgı
Kültür Sosyal Kliniğimizde öğrenci ve personel için acil durumlarda müdahale edilmekte ve birinci basamak sağlık hizmeti sunulmaktadır. İleri tetkik ve tedavi gerektiren durumlarda ise öğrenciler veli refakat ile hekime gidilmesi önerilmektedir. Lisans mezunu hemşiremiz Dilan ERİŞ Kültür Sosyal Kliniğimizde sürekli hazır bulunmaktadır.

Verilen Hizmetler:

  • Her türlü tıbbi acil müdahale
  • Poliklinik hizmeteler
  • Sağlık kontrolleri
  • Sağlık konusunda danışmanlık
  • Pansuman ( yanık, kesik, ezilme vb. )
  • Aşı uygulaması
  • Oral ilaç verilmesi
  • Gerekli durumlarda sevk
  • Koruyucu sağlık hizmetleri.