Sınav Kaygısı İle Başa Çıkma Yöntemleri

Sınav kaygısı; öğrencilerin girecekleri sınava ilişkin, dış faktörlerin ya da içsel etmenlerin etkisi ile bireyde görülen olumsuz fizyolojik ve psikolojik tepkilerdir. Sınav kaygısının başlıca nedenleri, anne ve babanın aşırı baskıcı ve mükemmeliyetçi tutumları, görev ve sorumlulukları erteleme, çalışma alışkanlıklarında yetersizlik ve zamanı yönetiminde sorunlar gösterilebilir. Sınav Kaygısının Nedenleri Zamanı iyi kullanamama, Sınava gerçeğinden farklı anlamlar…

Çalışma Alışkanlığı

Hangi anne – baba çocuğunun eğitim yaşamında başarılı olmasını istemez? Hangi anne – baba (istisnalar hariç) ders çalışma ve başarılı olmaya ilişkin çocuğuyla sık sık konuşmak zorunda kalmamıştır? Bir düşünelim. Uyarmalar, ikaz etmeler, hatırlatmalar, öğüt vermeler ne kadar işe yaramıştır?  Uyarılan çocuklar, “haklısın anneciğim – babacığım hemen çalışmaya başlıyorum” deyip bir daha hiç bir uyarıya…

Motivasyon

İnsanları; herhangi bir amaç için harekete geçirici, hareketi istenilen amaca yönlendirici ve onu devamlı kılıcı nitelikler taşıyan gücü “motivasyon” olarak tanımlayabiliriz. Motivasyonun ortaya çıkmasını, sürekliliğini ve düzeyini etkileyen faktörler olarak tanımlayabileceğimiz motivasyon kaynaklarını, içsel ve dışsal olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İçsel kaynaklarda; kişi, davranışa yönelir yani motive olur. Örneğin; başarı ihtiyacı, araştırma merakı, güç elde…

Dikkat ve Konsantrasyon

DİKKAT VE KONSANTRASYON             Konsantrasyon başarının ön koşuludur.” Günümüzde güçlü bir konsantrasyon yeteneği giderek daha da önem kazanmaktadır. Kendilerini yaptıkları iş üzerinde ya da çalıştıkları konuda gerçekten iyi konsantre edebilenler, daha kısa zamanda daha çok konuyu daha etkili bir biçimde öğrenebilmekte ya da sorunu çözebilmektedirler. ÇOCUKLARIMIZIN DİKKAT SORUNU OLUP OLMADIĞINI NASIL ANLAYABİLİRİZ? Çoğu zaman; Dikkatini…

Ergenlik Nedir?

Ergenlik değişim demektir, büyümek demektir, “başkalaşım” ve “dönüşüm” demektir. Ergenlik döneminde birey, hem bedensel, hem de ruhsal olarak değişime ve dönüşüme uğrar. Büyümek sadece ergenliğe özgü değildir, çocuklar da büyürler. Ama pek değişmezler. Ergenler ise hem büyürler, hem de değişirler. ERGENLİK DÖNEMİMİNDE ÇOCUĞU OLAN AİLELERE ÖNERİLER   Çocuğunuza vereceğiniz en değerli hediye ilgi,zaman ve sevgidir.Aileden…

Öz Güven

Benlik kavramı, bireyin zihinsel ve fiziksel özelliklerinin toplamı ve bireyin sahip olduğu bütün bu özelliklere ilişkin kendini değerlendirmesi olarak tanımlanabilir. Benlik algısı, anne babanın çocuğa yönelik sözel veya sözel olmayan tavırları ile oluşmaya başlar.   Çocuklarda Özgüven geliştirmek için neler yapabilirsiniz?   Çocuklar kendilerini ve yeteneklerini deneyecekleri sosyal ortam ve etkinliklere katılmaları konusunda desteklenmelidir. Bu…