ÖZEL BURSA KÜLTÜR OKULLARI MİSYONU

Merkezine öğrenciyi koyan; kültürel, sosyal ve bilimsel alanda doyurmayı amaçlayan, veli-öğretmen ve öğrenci işbirliğine sonuna kadar inanan, ezberci anlayışı reddeden, öğrenciyi derslerde aktif hale getiren, milli değerlerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümseyen, evrensel ahlak anlayışıyla hareket eden; yenilikçi, girişimci ve özgür bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir temele dayanmaktadır.