Biyoloji derslerimizin temel amacı öğrencilerimizin;

Bilim toplumunu oluşturacak bireyler olarak karşılaştıkları problemlere bilimsel yaklaşımla çözüm bulma alışkanlığını, sağlıklı yaşama bilincini kazanmaları,
Yaşam alanlarındaki diğer canlılarla uyum içinde ve onlara zarar vermeden yaşayabilmelerini,
Biyoloji ile ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olabilmelerini,
Bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulayan bireyler olabilmelerini,
Bilgi ve becerilerini üretkenlik ile birleştirip yaşadığı toplum içerisinde var olabilmelerini,
Aldığı temel bilgileri günlük yaşantısında kullanabilmelerini ve karşılaştıkları yeni durumlara aktarabilmelerini sağlamaktır.

BİYOLOJİ HABERLER