Tarih

Tarih Günümüzde, sosyal, siyasi, ekonomik ve teknolojik alanlarda yaşanan hızlı değişim, değişen dünya şartları, bireylerin ve toplumların karşılaştığı karmaşık sorunlar, insanlar arası ilişkiler ve toplumsal değerler tarih öğretiminin önemini artırmıştır. Tarihçi, sosyal oluşumların nasıl gerçekleştiğini, bu oluşumların nasıl değiştiklerini, nüfus hareketlerini, sosyal eğilimleri, gerilimleri ve olguları, iktisadi ve siyasi çatışmaları anlamaya ve açıklamaya çalışır. Böylece…

Fen Bilimleri

Fen Bilimleri HEDEFLERİMİZ Fen Bilimleri dersleri deneysel gözlemler ve nicel ölçümlere dayanan temel bilim dallarıdır. Doğayı anlama, canlıları tanıma, doğal olayların neden ve sonuçlarını öğrenerek, bunları matematiksel yöntemlerle ifade etme amacıyla doğaya insanlığın yararına olacak şekilde yön verebilmeyi amaçlamaktadır. Yaşanan teknolojik gelişmelerin kaynağı Fen Bilimleridir. Fen Bilimlerinin gelişmesi ise doğa ve laboratuvar araştırmalarına dayanmaktadır Fen…

Yabancı Dil

Yabancı Dil Dili bir iletişim aracı olarak ele alan iletişimsel yöntem çerçevesinde eğitim programlarımız dil öğretiminde 4 temel beceri (yazma-dinleme-okuma-konuşma) dikkate alınarak ve bu becerilerin her sınıf bazında uygun gelişmesini sağlayacak şekilde farklı kaynaklar, çeşitli ders kitapları, hikaye ve romanlar bir araya getirilerek öğrencilerimizin, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of…

Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı HEDEFLERİMİZ Değişen öğretim tekniklerini takip ederek çağdaş, gelişmelere açık; yenilikçi bir eğitim anlayışıyla, değerlerine bağlı öğrenciler yetiştirmek ve Türk Edebiyatının geçmişten bugüne izlediği seyrin anlaşılmasını sağlamak bölüm olarak başlıca hedefimizdir. Öğrencilerimizin, eğitim sistemimizin önemli bir gerçeği olan YGS ve LYS sınavlarına en iyi şekilde hazırlanması ve onlara gelecek hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak…

İngilizce

İngilizce Hedefler ( 1-4. sınıflar) Ana hedefimiz çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren İngilizce eğitimini hem eğlenerek hem de öğrenerek kazandırmaktır. Bunu uygularken amacımız; anasınıfı,1. ve 2. sınıflarda şarkılar ve oyunlarla eğlenceyiön planda tutarken, 3. ve 4. sınıflarda daha çok akademik İngilizce’ye önem vermektir. İlk dört yıl sonunda öğrencilerimizin kazanımları: İngilizce konuşulan bir ortamda bulunan insanlarla,kendi yaş…