Fizik, evrenin temel prensipleri ile ilgilenen, evrenin sırlarını, madde yapısını ve bunların arasındaki etkileşimleri açıklamaya çalışan nicel bir bilimdir.

Fizik zümresi olarak hedefimiz öncelikle öğrencilerimizin etraflarında oluşan fiziksel olaylara karşı ilgi duymalarını sağlamak, bu olayları gözlemleyip içlerinde çözümleme dürtüsü uyandırmaktır. Daha sonraki aşmada ise öğrencilerimize gözlemledikleri olayları bilimsel yöntemler kullanarak çözümleyebilme yeteneğini kazandırmaktır.