İngilizce Kulübü

Bünyemizde 9 sınıftan itibaren, yabancı dilde eğitimlerine devam eden
öğrencilerimiz, temel İngilizce eğitimi almalarının yanında, uluslararası alanda İngilizce bilgilerini gösterebilecekleri bir sertifikaya da sahip olmaktadırlar.
Her sene başında yapılan seviye tespit sınavlarından sonra, mevcut İngilizce seviyelerine göre Avrupa Birliği’nin Ortak Dil Eğitim Modeli” dikkate alınarak kitap seçimi yapılır.
İngilizce eğitim programını, sene boyunca eğitim gören öğrencilerimiz, sene sonunda girdikleri, dünyanın her yerinde geçerli olan yeterlilik sertifikaları ile (IELTS, PET, FCE ve CAE İngilizce yeterlilik sınavları) İngilizce seviyelerini kanıtlayabilmektedirler.
Temel İngilizce’nin yanında, artı olarak yabancı öğretmenlerimizin de desteğiyle, sınavlara yönelik çalışmalar da yapılmaktadır.
Four Skills sistemi (Reading,Listening,Writing,Speaking) ile (okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma) eğitim gören öğrencilerimiz, böylece her senenin sonunda
İngilizce’de ne kadar ilerlediklerini kanıtlamaktadırlar.
Toefl veya Cambridge sınav sistemi, diğer gelişmiş ülkelerin tabii tutulduğu dört yeteneği ölçme yönündeki çalışmaları uygulamaktayız.
9,10 ve 11 Sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla tasarlanmıştır.