BAF Anadolu Lisesi Kimya Bölümü olarak öğrencilerimizin ilerideki yaşam süreçlerinde, yaşam kalitesini artırmanın yanı sıra, vatanını seven, ülkemizin kalkınma ve ilerlemesinde söz sahibi olabilecek, entelektüel, yaratıcı, üretken bireyler yetiştirmek ana amacımızdır. Bu doğrultuda Kimya dersinin amaçlarını,

1. Öğrencilerimizin, Kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazanarak, bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmalarını sağlamak,
2.Öğrencilerimize, gözlem ve deney yapma, veri toplama, problem çözme becerileri kazandırmak, elde ettikleri sonuçları bir rapor halinde düzenlemelerini ve sunmalarını sağlamak,
3.Öğrencilerimizi, kimyasal teknolojilerin, çevre ve insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini fark edebilen, bilinçli bireyler olarak yetiştirmek,
4.Öğrencilerimizi, kendisine ve başkalarının görüşlerine saygılı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle değerlendirebilen bireyler olarak yetiştirmek,
5.Öğrencilerimizin Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını anlamasını ve bu süreci etkileyen faktörleri irdelemesini sağlayarak, Kimya bilimi ile ilgili veya ona dayalı bir yükseköğretim programına hazırlamak.