Öğrencilerimizin etkin, üretken ve yaratıcı bireyler olarak yetişmeleri, ülkemizin ilerlemesi, kalkınması sürecinde söz sahibi olabilecek bilgi ve donanıma sahip olarak geleceğe hazırlanmaları açısından Matematik derslerimizin ayrı ve çok önemli bir yeri vardır. Matematik derslerimizde temel amacımız öğrencilerimizin

Günlük hayattaki problemlerin çözümünde ve etkin olarak kullanma becerisi kazandırmak.
Matematiksel problemleri çözme sürecinde kendi matematiksel düşünce ve akıl yürütmelerini ifade edebilmelerini,
Matematiksel düşüncelerini açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminoloji ve dili kullanabilmelerini,
Problem çözme stratejileri geliştirebilmelerini,
Özgüveni yüksek bireyler olmalarını sağlamaktır.