Analitik düşünmeyi sağlar.
Öğrencilerin doğru karar vermelerini sağlar.
Hedef belirlemeyi sağlar.
Ayrıntıları görme gibi yetenekleri geliştirir.
Satranç kulübünün amacı, satrancı tüm öğrencilere sevdirmektir ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilere eğitim vermektir.
Satranç, zihinsel gelişimlerine katkı sağlar.
Öğrencileri zihinsel bir spor olan satranç ile rahatlatmanın yanında, öğrencilere özgüvenli, özgür, başarılı ve sosyal bir vizyon kazandırır.