Tiyatroya ilgi duyan ve bir oyunun oluşum sürecinde yer almak isteyen öğrencilerin bir araya gelip, etkin bir takım çalışması ile ortaya koydukları bu kulübün amacı ortak bir disiplin anlayışını benimsemiş, dayanışma içinde özveriyle çalışan takım üyeleri yetiştirmektir.

Tiyatro Kulübü Öğrencilere Neler Kazandırır?

* Demokratik bir kişilik

* Çok yönlü algılama, ayrıntıları yakalama

* Sorun çözme becerisi

* Güven ve özgüven kazanma

* Eleştirel bakış

* Duyguları tanıma

* Toplumlaşma, işbirliği, dayanışma

* Yeni durumlara uyum sağlama