Öğrencilerin bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenmesini ve öğrendiklerini uygulamasını sağlayarak her türlü durumda analiz, sentez, karşılaştırma, yorum gücü gelişmiş eleştirel bakış açısına sahip, kendi kendine yeten, birikimli bireyler olarak toplum içinde yer almalarını istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz.

Her dönem sonu, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, yeniden çalışmalarını gözden geçirir ve bir sonraki yıla daha verimli ve eksiksiz çıkmaya özen gösterir.
Okulumuzun misyonu ve vizyonu doğrultusunda Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde genel bir dil ve edebiyat kültürü verirken YKS’de başarılı olmak da bir başka hedefimizdir.